Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2015

5712 cc48 500
Reposted fromtwice twice viablackandgold blackandgold
rudenko
rudenko

Wyleczyłam się.
Wstałam rano i powiedziałam sobie:
Mam Na Wszystko Wyjebane. Jestem zbyt młoda, piękna i zajebista, żeby się przejmować jakimiś pierdołami.
A życie jest zbyt piękne i krótkie żeby płakać przez jakiś dupków.

— Piękny dzień.
Reposted fromcarre carre viavaniliowo vaniliowo
rudenko
1422 97bc
Reposted fromgdybam gdybam viaquiethope quiethope
rudenko
6705 8f71
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viazyggie zyggie
rudenko
8131 872b
Reposted fromfitspro fitspro viazyggie zyggie
8217 1aea
rudenko
6543 447e
Reposted fromalmala almala viaquiethope quiethope

January 18 2015

rudenko
3918 6c06 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viablackandgold blackandgold
rudenko
0327 d513
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackandgold blackandgold
rudenko
Reposted fromexistential existential viasatyra satyra

January 12 2015

rudenko
8689 e1e9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaquiethope quiethope

January 09 2015

rudenko
Jesteś o wiele lepszym wierszem,
Niż każdy który ja
Rzetelnie sklecę,
Chcą Cię uchwycić w tekście
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio
rudenko
8676 a156
Reposted fromaletodelio aletodelio
rudenko
4614 3b1f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavaniliowo vaniliowo

January 06 2015

rudenko
rudenko
3018 c5ca
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viavstane vstane
rudenko
Stworzona by być samotną.
 
By kochać nieobecnych.

Znajdź mnie.

Uwolnij mnie.

Od tego zżerającego zwątpienia
Daremnej rozpaczy
Horroru snu
— Sarah Kane, "Psychoza 4.48"
Reposted fromaletodelio aletodelio viasatyra satyra
rudenko
rudenko
0823 bb41 500
by: Chata Wuja Freda
Reposted fromyourjinx yourjinx viaquiethope quiethope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl